Een gezondheidsvaardige organisatie

Door: Pharos. Tijdens de dag van de Begrijpelijke Communicatie op 14 april heeft van Pharos een workshop verzorgd. Bekijk onderaan het artikel de presentatie van Pharos.

Eén op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat we deze mensen herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt of cliënt.

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met gezondheid. In het dagelijks leven hebben mensen die minder gezondheidsvaardig zijn onder andere moeite met:

  • medicijnen op de juiste manier innemen
  • de weg vinden in het ziekenhuis
  • zoeken op het internet (digitale vaardigheden)
  • (uitnodigings)brieven en mails begrijpen
  • folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen
  • gesprekken met zorgverleners voeren
  • uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen

Mensen die laaggeletterd zijn, ouderen, mensen met een lage opleiding en mensen met een migratieachtergrond zijn vaker minder gezondheidsvaardig. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen deels af van opleidingsniveau, maar ook hoger opgeleiden kunnen moeite hebben om medische informatie te begrijpen.

Beperkte gezondheidsvaardigheden en gezondheid

Beperkte gezondheidsvaardigheden zorgen voor slechtere gezondheid. Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen komen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden veel vaker voor.

Diabetes komt vaker voor onder mensen die laaggeletterd zijn. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden overlijden gemiddeld gezien eerder. Het medicijngebruik bij de laagst opgeleide groep is bijna tweemaal zo hoog als bij de hoogst opgeleide groep Nederlanders.

Hoe houd je als organisatie rekening met gezondheidsvaardigheden?

Als organisatie kun je verschillende dingen doen om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Aan de hand van de cirkel voor een gezondheidsvaardige organisatie (zie afbeelding) zullen we bespreken hoe je een gezondheidsvaardige organisatie wordt. In de cirkel beschrijven we 10 stappen. We bespreken hoe je schriftelijk materiaal makkelijker te begrijpen kan maken. Hoe je de toegankelijkheid in bijvoorbeeld het ziekenhuis of huisartsenpraktijk eenvoudiger maakt. Daarbij kijken we ook naar digitale zorg of ehealth.

eHealth

Je kan steeds meer dingen voor je gezondheid regelen met een computer of mobiele telefoon. Digitale zorg, of eHealth, wordt normaler. eHealth biedt dan ook kansen om preventie en zorg te verbeteren. En om patiënten zelf meer controle te geven over hun gezondheid en over de zorg die zij nodig hebben. Maar niet alle eHealth is makkelijk te vinden, te gebruiken en te begrijpen voor iedereen. Zoals voor mensen die niet goed kunnen omgaan met een computer, apps of met internet. Of voor mensen die moeite hebben met taal. Of welke gezondheidsapp moet je kiezen om je bijvoorbeeld te helpen met je diabetes.

Kijk zelf hoe gezondheidsvaardig jouw organisatie is: https://test-hoe-begrijpelijk-is-mijn-organisatie.pharos.nl/test-hbimo

Dit is de presentatie van Pharos tijdens de dag van de Begrijpelijke Communicatie op 14 april 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *